Descoperiți milioane de cărți electronice, cărți audio și multe altele cu o perioadă de probă gratuită

Doar $11.99/lună după perioada de probă. Puteți anula oricând.

Descoperă Aptitudinile Copilului Tău
Descoperă Aptitudinile Copilului Tău
Descoperă Aptitudinile Copilului Tău
Cărți electronice47 pagini53 minute

Descoperă Aptitudinile Copilului Tău

Evaluare: 0 din 5 stele

()

Citiți previzualizarea

Informații despre cartea electronică

Copilul tău nu e bun la matematică? Nu are ureche muzicală? Nu e îndemânatic? Nu are talent la limbi străine? Nu intra în panică! Mai multe studii recente ar ată c ă inteligența e ste o r ealitate multiplă ale căr ei
fațete dif erite cons tituie temelia per sonalității fiecăruia dintr e noi .
• Există opt f orme de intelig ență: sp ațială, intr apersonală, int erpersonală, kinestezică, natur alistă, v erbală, mat ematică/logică, muzic ală/ritmică.
• Grație ac estei c ărți c e abundă în activit ăți și e xemple, v ei conștientiza bogățiile, talentele și abilitățile copilului tău , chiar dac ă ș coala nu le recunoaște dec ât pe unele dintr e ele .
• Teoria int eligenței multiple îți v a o feri instrumentele nece sare motiv ării copilului tău , încur ajării lui spr e a în văța cu plăc ere și a fi f ericit la ș coală.
SCHIMBĂ PERSPECTIVA ASUPRA COPILULUI TĂU PENTRU A-I DA ȘANSA SĂ CREADĂ ÎN EL!
Albane de Beaurepaire este conferențiar și for mator. Ea propune intrumente pedagogice performante în mediul ș colar și în lume a afacerilor.

LimbăRomână
Data lansării4 feb. 2020
ISBN9786063354298
Descoperă Aptitudinile Copilului Tău

Legat de Descoperă Aptitudinile Copilului Tău

Cărți electronice asociate

Școală și educație pentru copii pentru dvs.